Η παθολογία του ελληνικού οικονομικού μοντέλου και ο βαθμός συμμετοχής φορέων και κοινωνίας στο αναπτυξιακό «αντίδοτο»

Ομιλία του κ. Γιάννου Γραμματίδη, Προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης, σε εκδήλωση…

Σχόλιο