Η οργάνωση κι απονομή της δικαιοσύνη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Απαιτείται ταχύτερη διεξαγωγή δικών ώστε οι καθυστερήσεις να μη προκαλούν οιονεί καθεστώς αρνησιδικίας και ανασφάλειας δικαίου σε πολίτες κι επιχειρήσεις. Ανάγκη ακόμα η δημιουργία ειδικού σώματος δικαστών με οικονομική παιδεία για τη γρήγορη εκδίκαση οικονομικών-επενδυτικών υποθέσεων.