Η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία έχει μια σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ. Έχει, όμως, τη δυνατότητα να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο με τις κατάλληλες πολιτικές πού έχουν σχέση με την ενδυνάμωση του συνόλου του ναυτιλιακού πλέγματος (cluster), της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, των υπηρεσιών logistics, των προμηθειών, της αναβάθμισης των λιμένων, της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Νηολογίου, την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της ακτοπλοϊκής αγοράς με όρους, παράλληλα, εγγύησης του κοινωνικού συμφέροντος και την διευκόλυνσή της στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ανάμεσα σε άλλα εργαλεία ενίσχυσης της ναυτιλίας θα μπορούσε να ενταχθεί και η συνεργασία με τις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη δημιουργία του ΙΝΕ (Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Ερευνών) κατά το πρότυπο του ΙΟΒΕ.