ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

Πολύ σημαντική είναι η  επικοινωνία των προτάσεων μας , με απώτερο στόχο την ενεργή συνεισφορά μας στην ανάπτυξη της αξιοπιστίας της χώρας

Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί

 • Σε όλη την Ελλάδα
 • Αμερική
 • Βρυξέλλες
 • Κύριες πρωτεύουσες Ευρώπης

Τα δε μέσα για την επικοινωνία μας θα είναι

 • Περιοδείες
 • Παρουσιάσεις
 • Internet
 • Social media
 • Συνεντεύξεις  σε  ΜΜΕ

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη  βρίσκονται οι κάτωθι δράσεις

 • Επαφές και συναντήσεις με κλαδικούς φορείς
 • Περιοδική ενημέρωση μελών, πωλητών και κοινωνίας
 • Διεξαγωγή ημερίδων
 • Ανάδειξη και ενεργοποίηση Εθελοντισμού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Επιπροσθέτως εντατικοποιείται η συνεργασία μας με Θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα

 • Επιμελητήρια
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Κυβέρνηση
 • Πολιτικά κόμματα
 • Περιφερειάρχες
 • Τοπική αυτοδιοίκηση
 • Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά κέντρα