Δημόσιος Τομέας

Στην υπηρεσία του πολίτη με ρόλο κυρίως εποπτικό, ρυθμιστικό κι ελεγκτικό.

Δημοσιονομικά

Απαιτείται ένας πληρέστερος δημοσιονομικός εξορθολογισμός με έμφαση στην περιστολή των δαπανών και στην αύξηση των εσόδων.

Παιδεία

Είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας πού να αφορά όλες τις βαθμίδες γιατί το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα ξεκινά από το σχολείο.

Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι βασική πηγή πλούτου της Ελλάδας λόγω των συγκριτικών γεωγραφικών της πλεονεκτημάτων.

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας.

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

Η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο πού να υιοθετεί νέες σύγχρονες όσο και δοκιμασμένες πρακτικές για τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις.

Απασχόληση

Η απασχόληση είναι βασική παράμετρος της ανάπτυξης αλλά και της ισορροπίας στην κοινωνία.

Γυναίκα, Απασχόληση, Διαφορετικότητα

Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν σε ένα κομβικό σημείο όπου καλούμαστε να πορευτούμε σε νέο μονοπάτι το οποίο θα χρειαστεί να ανοίξουμε εμείς οι ίδιοι, με σύγχρονα εργαλεία, νέες αντιλήψεις και καινοτόμες ιδέες.

Ναυτιλία

Η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία έχει μια σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Αγροτικός Τομέας

Ο αγροτικός τομέας είναι ένας τομέας με σημαντικές προοπτικές στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης και της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης αν διασυνδεθεί σωστά με την παραγωγή τροφίμων, την τεχνολογία οργανικών τροφίμων και τον τουρισμό.

Περιβάλλον & Ενέργεια

Το περιβάλλον αποτελεί ένα μείζον εθνικό ζήτημα στο οποίο ελέγχονται η παιδεία και ο πολιτισμός μας, διακυβεύεται η πολιτική υγείας και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Τράπεζες & Κεφαλαιαγορά

Η ελληνική χρηματοοικονομική αγορά μπορεί να αναπτυχθεί στηριζόμενη στο άριστο προσωπικό πού διαθέτει.

Κοινωνική Λειτουργία

Οι μεγάλοι και διαχρονικοί ασθενείς της οικονομίας στην Ελλάδα είναι τα συστήματα ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Δικαιοσύνη

Η οργάνωση κι απονομή της δικαιοσύνη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα μέτρησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.