Μπορεί μια χώρα να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξή της έχοντας ένα υπέρμετρο επίπεδο χρέους;

Μπορεί μια χώρα να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξή της έχοντας ένα υπέρμετρο επίπεδο χρέους;

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗ ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Η άμεση και…

Περισσότερα

Νέα δυναμική στή Δημόσια Διοίκηση

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι προϊόν σειράς παραγόντων ανάμεσα στους οποίους η δομή της δημόσιας…

Περισσότερα

Η συμβολή του φορολογικού συστήματος στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Ομιλία του κ. Γιάννου Γραμματίδη στο Athens Law Forum on Taxation Ακουσα με ιδιαίτερη προσοχή…

Περισσότερα

Η παθολογία του ελληνικού οικονομικού μοντέλου και ο βαθμός συμμετοχής φορέων και κοινωνίας στο αναπτυξιακό «αντίδοτο»

Ομιλία του κ. Γιάννου Γραμματίδη, Προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης, σε εκδήλωση…

Περισσότερα

Η αξιοκρατική στελέχωση του δημόσιου τομέα ως συμβολή στην ανάπτυξη

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι προϊόν σειράς παραγόντων ανάμεσα στους οποίους η δομή της δημόσιας…

Περισσότερα

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρισης

Ομιλία του κ. Γιάννου Γραμματίδη, Προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού…

Περισσότερα

Η οικονομική κρίση & τα προβλήματα στον Αγροτικό Τομέα

Η κρίση ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα του παρόντος αναπτυξιακού προτύπου της Ελληνικής οικονομίας, πού συνοψίζονται …

Περισσότερα