Είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας πού να αφορά όλες τις βαθμίδες γιατί το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα ξεκινά από το σχολείο. Χρειαζόμαστε μία σύγχρονη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μοντέρνα μαθήματα και νέες τεχνολογίες και με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή. Η ορθολογική οργάνωση και κατανομή πόρων και η διαχείριση του θέματος των αιώνιων φοιτητών με σαφή κριτήρια είναι απαραίτητα βήματα για το ξεκίνημα μιας νέας πορείας των ΑΕΙ. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν συστηματικά την έρευνα και την ανάπτυξη μέσα από συνέργειες με την επιχειρηματική κοινότητα και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι το νομοθετικό πλαίσιο της παιδείας να είναι σταθερό κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο του πολιτικού προσωπικού με τους λειτουργούς της παιδείας. Τέλος, η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ενώ δεν αποτελεί πανάκεια στην επίλυση των προβλημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, θα διευρύνει τις επιλογές των νέων και θα συμβάλλει στον παραπέρα εκσυγχρονισμό της παιδείας. Όραμά μας, τέλος, για την παιδεία είναι η Ελλάδα να γίνει το σπουδαιότερο κέντρο κλασσικών κι ανθρωπιστικών σπουδών στον κόσμο.