Το περιβάλλον αποτελεί ένα μείζον εθνικό ζήτημα στο οποίο ελέγχονται η παιδεία και ο πολιτισμός μας, διακυβεύεται η πολιτική υγείας και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων μας όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η παραγωγή ενέργειας βασίζονται στην προστασία των φυσικών πόρων. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το περιβάλλον και οι σχετικοί κλάδοι του προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι σχετικές πολιτικές πρέπει να έχουν σαν άξονες την ασφάλεια του ενεργειακού ισοζυγίου, τις βιώσιμες μεταφορές, την προστασία και του περιβάλλοντος και τη χρηστή διαχείρισή του. Σε στρατηγική ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους και προσανατολισμούς, μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και των αστικών λυμάτων, στην προστασία των δασών, στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών και των τρόπων μεταφοράς ανθρώπων κι εμπορευμάτων. Οφείλουμε να βοηθήσουμε παράλληλα τους πολίτες να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση σαν βασική προϋπόθεση εφαρμογής κάθε σχετικής πολιτικής, ξεκινώντας από την ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σαν σχολικό μάθημα. Η Ελλάδα, λόγω των κλιματολογικών της συνθηκών, οφείλει να δώσει το παράδειγμα «ενεργειακής επανάστασης» μέσα από μια σταδιακή μετάβαση σε ένα καθαρό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα πού θα δημιουργούσε χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας και θα ενίσχυε την τεχνολογική πρόοδο. Τέλος, είναι αναγκαίο ένα σύγχρονο και χωρίς ιδεοληψίες χωροταξικό σχέδιο, ώστε να επιτευχθεί η εξισορρόπηση των δύο στόχων, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.