Ποιοι είμαστε – Σωματείο: Οι «Ομάδες Διαλόγου Ενεργών Πολιτών» ή χάριν συντομίας «ΟΔΕΠ», είναι ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πού σκοπό έχει, ανάμεσα σε άλλα, να διαμορφώνει προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, προτάσεις σχετικές με την ενίσχυση των θεσμών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης σε αυτούς, την επιστροφή σε ουσιώδεις κλασσικές αξίες πού γεννήθηκαν στην Ελλάδα κι αποτελούν σήμερα τη βάση της παγκόσμιας κοινότητας με σκοπό να αναδείξουμε την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και τον σύγχρονο ρόλο της χώρας, τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας και του ρόλου του κράτους και την επανασχεδιασμό του, τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, την εμπέδωση ασφάλειας στους πολίτες και την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ακεραιότητας της χώρας. Ο ΟΔΕΠ, με τη συμβολή των εθελοντικών του ομάδων πού αποτελούνται από καταξιωμένους τεχνοκράτες, επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, αγρότες, δημόσιους λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κ.α. και σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, επιδιώκει την οργανωμένη ανάπτυξη ενός διαλόγου με τους πολίτες όλης της χώρας πάνω στα ουσιώδη αυτά ζητήματα γιατί πιστεύει ότι οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο μετά από διαβούλευση με την κοινωνία αφού τελικώς αυτήν αφορούν.