Ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας. Είναι ανάγκη να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από δράσεις οργάνωσης και προβολής των μνημείων μας σε όλη τη χώρα με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με διασφάλιση συνεχούς λειτουργίας όλο το χρόνο έτσι ώστε αυτά να αποτελούν μέρος της ταυτότητας των επιμέρους περιοχών. Είναι επίσης απαραίτητη η ενθάρρυνση και προβολή του σύγχρονου Ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος τόσο στην ίδια την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικού μέσα από δράσεις συνέργειας ανάμεσα στο κράτος και στον ιδιωτικό τομέα. Να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα με κλασσικά ελληνικά έργα μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια. Το εθνικό μνημείο της σημερινής εποχής, κληρονομιά στις επόμενες γενιές, θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό. Τέλος, είναι απαραίτητη η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό στα πλαίσια ενός νέου στρατηγικού σχεδίου πολιτικών κι επιμέρους δράσεων.