• 9 Αυγούστου 2016

Με επιστολή του στον Ν. Βούτση ο Πρόεδρος της Νέας Πορείας Νέας Ελλάδας Γιάννος Γραμματίδης ζήτησε τη σύσταση Διαρκούς Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας στη Βουλή των Ελλήνων πού σκοπό θα έχει να επεξεργάζεται & να εξετάζει σχέδια ή προτάσεις νόμων σχετικών με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, θα αποτελεί εφαλτήρα εξειδίκευσης των βουλευτών-μελών της Επιτροπής στο αντικείμενό της. Η νέα Επιτροπή θα καλεί για διαβούλευση κι άλλους επαγγελματικούς κι επιχειρηματικούς φορείς & γενικά τις παραγωγικές τάξεις έτσι ώστε η Βουλή να μπορεί να συμβάλλει στο να μετατραπούν οι οικονομικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Τέλος, η νέα Επιτροπή θα συνεργάζεται με τη ήδη υπάρχουσα Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου της Βουλής. Ο κ. Γραμματίδης πληροφόρησε  τον Πρόεδρο της Βουλής ότι έχει ήδη εξασφαλίσει την παροχή σχετικής τεχνογνωσίας δωρεάν από την αντίστοιχη επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση