ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Οι Ομάδες Διαλόγου Ενεργών Πολιτών (ΟΔΕΠ) είναι μια σύγχρονη πρωτοβουλία πολιτικής σύνθεσης και δράσης πού επεξεργάζεται τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής, σμιλεμένες μέσα από συνεχή διάλογο με τους πολίτες, οι οποίες αντανακλούν τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προοπτικές της οικονομίας μας. Είναι μια παρεμβατική δύναμη πέρα από ιδεολογίες και διαχωρισμούς τους χθες, που μέσα από την σύγχρονη παιδεία, την λειτουργία ισχυρών θεσμών και με άξονα τις αρχές της αξιοπιστίας, ισονομίας, αξιοκρατίας και λογοδοσίας, στόχο έχει να βάλει τη χώρα στο δρόμο της ουσιαστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσπάθεια που βασίζεται σε τεκμηριωμένη γνώση και ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων μέσα από την εποικοδομητική δράση όλων μας ως πολιτών, που θέλουμε μέσα από το έργο μας να κάνουμε την Ελλάδα τη χώρα που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.