Ο τουρισμός είναι βασική πηγή πλούτου της Ελλάδας λόγω των συγκριτικών γεωγραφικών της πλεονεκτημάτων. Χρειάζεται άμεσα επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για τον τουρισμό και χάραξη μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού πού θα εστιάζει όχι πια στον αριθμό, αλλά στην ποιότητα των αφίξεων και στο μέγεθος της κατανάλωσης των επισκεπτών. Προτείνουμε, δηλαδή, μια στροφή στον ποιοτικό τουρισμό με στόχο, παράλληλα, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους 12 μήνες με την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. ιατρικός, εκπαιδευτικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός, συνεδριακός) και με τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η δημιουργία εθνικής σχολής τουριστικών υπηρεσιών.