Η ελληνική χρηματοοικονομική αγορά μπορεί να αναπτυχθεί στηριζόμενη στο άριστο προσωπικό πού διαθέτει. Να αποτελέσει χρηματοοικονομικό κόμβο με ειδίκευση στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να γίνει συμπληρωματική του Λονδίνου όσον αφορά την Ευρώπη. Να διαδώσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις διασφαλίζοντας έτσι και την εύρυθμη λειτουργία τους και την αύξηση της εγγυοδοτικής τους δυνατότητας. Μπορεί, τέλος, να δοθεί έμφαση σε αγορές πού τώρα αναπτύσσονται για ΜΜΕ όπως το peer lending και το crowd funding με τη χρήση πληροφορικής.